Meer informatie voor evenementen i.v.m. covid 19

Vanwege de besmettingsrisico’s tijdens de corona-crisis mogen er geen publieke evenementen worden georganiseerd (zie de regelgeving P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2021, no. 100). Het is binnen die regels momenteel NIET mogelijk om uitzonderingen te maken op de bovenstaande wetgeving. Er zijn maatregelen van kracht om snelle besmetting op grote schaal te voorkomen. Deze maatregelen brengen beperkingen met zich mee voor wat er op dit moment op Curaçao georganiseerd kan worden.

Wat zijn de huidige regels voor evenementen?

-Richtlijnen voor groepsactiviteiten (commercieel, zakelijk, privé)

a) Van tevoren wordt (bijvoorbeeld bij de reservering) gecontroleerd dat deelnemers geen COVID-19 gerelateerde symptomen hebben, zoals opgesomd onder punt 2d van deze richtlijnen, en ook niet in contact zijn geweest met een COVID-19 patiënt in de afgelopen twee (2) weken;

b) In geval van presentaties/optredens voor publiek wordt tussen de presentator(en)/artiesten en het publiek een veilige afstand van 4 meter gehouden;

c) In geval van groepsactiviteiten wordt ten behoeve van eventueel noodzakelijk bron- en contactonderzoek voor de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een (digitale) registratie van de bezoekers en begeleiders bijgehouden, waarbij de volgende informatie wordt vastgelegd en indien nodig digitaal beschikbaar wordt gesteld:

  • naam en achternaam;
  • adres;
  • ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
  • tijdstip van aankomst;

– Aanvullende richtlijnen voor evenementen en activiteiten van maximaal 100 bezoekers (inclusief organisator en werknemers)

a) Bij een evenement/activiteit beschikt de organisator of ondernemer over een crowd management plan en crowd managers die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van dit plan, waarbij onder andere de bezoekersstroom goed wordt beheerst;

b) Voorwaarden voor laag risico evenementen en activiteiten:

  • bezoekers kunnen zonder controle vooraf op een officieel vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag worden toegelaten, met waarborging en handhaving van 2 meter afstand tussen aanwezigen;
  • alle regels van veilig afstand, hygienne, ventilatie worden toegepast;

– Er mogen geen dansactiviteiten plaatsvinden

– Er mogen geen activiteiten of sportevenementen dan wel andere activiteiten met meer dan 100bezoekers worden georganiseerd.

De hierna volgende informatie is bestemd voor personen en/of organisaties die (binnen de geldende regels) toestemming vragen bij de Unit Bijzondere wetten (UBW) om een bijeenkomst te organiseren.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor de volgende evenementen, afhankelijk van uw soort evenement of activiteit, is het verplicht een evenementenvergunning aan te vragen:

• Mars / Wandelmars / Wandeltocht • Processie / Kruistocht • Optocht met motorfiets / Fietstocht / Paarden-optocht / Oogst-optocht / Carnavalsoptocht • Wedloop / Wielerwedstrijd • Uitvoering muziek / zang /dans / toneel • Kermis / Fancy fair / • Openbare danspartij • Besloten danspartij • Tambu / Aguinaldo

Voor vragen of het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u contact opnemen met ‘Bentana di Informashon’. Dit kan persoonlijk op het adres: Saliña 127 Unit 3-8 of via de mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Deze aanvraag is noodzakelijk voor alle soorten activiteiten en evenementen tijdens de corona-crisis, ongeacht of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Bijlagen die verplicht zijn bij uw aanvraag:

  • Plattegrond van het evenement incl. de voor personen beschikbare oppervlakte
  • Inrichting en looproutes van het evenement

COVID adviezen voor de organisator

• Veiligheidsplan
Denk van tevoren na over de risico’s en stel een veiligheidsplan op voor het evenement. Ook voor een klein evenement leidt dit ertoe dat risico’s van tevoren geïdentificeerd worden, waardoor passende preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.

• COVID compliance officer
Benoem binnen de organisatie van het evenement een COVID compliance officer die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en implementatie van de preventieve COVID maatregelen op het evenement, de uitvoering en naleving hiervan tijdens het evenement en geef hem/haar de bevoegdheid om passende maatregelen te treffen.

• Registratie van bezoekers
Registreer contactgegevens (in ieder geval telefoonnummer en emailadres) van alle aanwezige bezoekers, bij voorkeur digitaal.

• Communiceer de COVID-regels op het evenement
– Breng bezoekers op de hoogte van de geldende COVID-regels op het evenement. Communiceer de risico’s en wijs mensen op hun verantwoordelijkheid.
– Maak gebruik van verschillende mogelijkheden: communiceer van tevoren via website en social media. Tijdens het evenement kan gebruik gemaakt worden van onder andere banners, schermen en audioboodschappen.

• Zorg voor goede hygiëne:
– Voldoende handenwasgelegenheden
– Plaats zeepdispensers bij de wasbakken
– Plaats dispensers met handdesinfectiemiddelen
– Papieren handdoekjes om de handen mee te drogen
– Tussentijdse schoonmaak van frequent aangeraakte oppervlakken

• Fysieke afstand
– Richt de locatie op een logische wijze in, waarbij spreiding van bezoekers plaatsvindt.
– Richt de locatie zodanig in dat 2 meter afstand tussen bezoekers kan worden aangehouden. Uitgezonderd zijn personen die tot één huishouden behoren.
– Bedenk van tevoren op welke plaatsen er agglomeratie zou kunnen ontstaan (bijv. bij de entree of de toiletten) en besteed extra aandacht aan de inrichting van deze plaatsen.
– Bij grotere evenementen: zorg voor spreiding van bezoekers over verschillende tijden/tijdsloten.

Looproutes
– Geef duidelijke looproutes aan, bij voorkeur in één richting zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren op smalle plaatsen.
– Besteed aandacht aan de instroom, bewegingen tijdens het evenement (bar, kassa, toilet, etc.) en uitstroom van bezoekers.

• Mondmaskers
Mondmaskers dienen gedragen te worden wanneer mensen in beweging zijn. Als zij een vaste zitplaats hebben ingenomen, rekening houdend met fysieke afstand tot andere personen, dan mag het mondmasker afgezet worden.

• Programmering en activiteiten
– Bedenk of bepaalde programmaonderdelen/activiteiten kunnen leiden tot zingen, schreeuwen en dansen. Probeer dit soort activiteiten zoveel mogelijk te beperken.
– Houd rekening met geluid en muziek. Luide geluiden leiden ertoe dat mensen elkaar slecht kunnen verstaan en hierdoor geen fysieke afstand houden.

• Personeel heeft een voorbeeldfunctie
Instrueer personeel dat zij zich te allen tijde aan de regels houden. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

• Handhaving en crowdmanagers
– Zorg dat er gehandhaafd wordt tijdens het evenement: spreek bezoekers aan als zij zich niet aan de regels houden. Blijven mensen zich misdragen, verwijder hen van het evenement.- Zorg voor de aanwezigheid van crowdmanagers die optreden wanneer de fysieke afstand niet aangehouden wordt en eventuele agglomeratie in goede banen kunnen leiden.
– Bedenk van tevoren op welke wijze wordt opgetreden tegen personen die de regels overtreden.