Un tsunami ta un ola òf serie di ola ku ta ser produsí den un masa di awa i ku ta ser pusha violentamente dor di un forsa a base di p.e. un temblor.