Gobièrnu di Kòrsou a tene debidamente kuenta ku esnan desabilitá na  Kòrsou. Por ehèmpel pa esnan ku difikultat visual, DRR a laga konstruí e wèpsait Kalamidat den konsulta ku personanan di ICT dje fundashon Pro Bista, di moda ku e kòmpiuter di esnan ku difikultat visual su kòmpiuter por “lesa” e kontenido dje wèpsait di kalamidat pa nan.
wèpsait di Pro Bista: www.probista.com

Pa esnan ku desabilitá mental i/o físiko, DRR a i ta hibando kombersashon
ku e organisashon mama di kuido, kiko pa hasi pa halsa e seguridat di e
habitantenan/pueblo i nan organisashon interno.

Mas informashon lo sigui dentro di poko.