Een overstroming is een eenheid van water dat een stuk land bedekt dat normaal droog is. Overstromingen zijn veel voorkomende natuurrampen die invloed hebben op miljoenen mensen over de gehele wereld. Ze vernietigen huizen en gebouwen, en nemen waardevolle landbouwgrond mee op hun weg van vernieling.