De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR) heeft als missie het garanderen en waarborgen van de randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte bescherming en veiligstelling van levens, goederen, leefomgeving en maatschappelijke continuïteit van het Land Curaçao vóór, tijdens en na grootschalige incidenten, natuur‐ en cultuurrampen.

De DRR realiseert haar missie door het bevorderen van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de private en publieke sector, met het oog op het beschermen van mensenlevens en het verminderen van de effecten van een natuur‐ of cultuurramp.