Missie

De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR) heeft als missie, het waarborgen van de randvoorwaarden en het veiligstelling daarvan, t.b.v. een effectieve en doelmatige bescherming van levens, gezondheid, goederen, leefomgeving en maatschappelijke continuïteit van het Land Curaçao vóór, tijdens en na grootschalige incidenten zoals natuur‐ en cultuurrampen, of de dreiging daarvan.

Visie

De DRR realiseert haar missie door het bevorderen van en toezichthouden op een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de private en publieke sector, met het oog op het beschermen van mensenlevens, de bescherming van de publieke gezondheid en het verminderen van de effecten als gevolg van een natuur‐ of cultuurramp of crisissituaties.