Scholen

Dit jaar zal ook de ‘Prepare Now Workshop’ worden georganiseerd op 7 juni 2024 speciaal voor leerlingen van groep 7 & 8 waarbij er informatie verschaft zal worden over o.a. voorbereidingen op het orkaanseizoen, wateroverlast, hitte en cybersecurity. Tijdens de workshop krijgt de leerling een eerste kennismaking met de thema’s en zal de informatie op een interactieve wijze over de genoemde thema’s worden overgebracht. De leerling krijgt een beeld wat de overheidsinstanties tijdens een crisis of een rampsituatie doen, maar krijgt ook tools mee wat je zelf kan doen i.h.k.v. de eigen zelfredzaamheid. De thema’s zullen op interactieve wijze worden overgebracht en zullen bijdragen aan de kennisontwikkeling van de leerling op dit gebied.

Registratie voor de ‘workshop’ is verplicht door de scholen en er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. U kunt kiezen om deel te maken van sessie 1 (9.a.m. – 10. 30 a.m.) of sessie 2 (11.00 a.m. – 12.30 a.m.) tijdens beide sessies zullen dezelfde informatie worden behandeld. Let op de voertaal tijdens de sessies zijn in het Papiaments met daar waar mogelijk ondersteuning in het Nederlands.

De workshop is gericht op kinderen, de taal en wijze van overbrengen van de informatie zal daar ook op worden aangepast. Na de workshop zal de docent lesmateriaal toegestuurd krijgen zodat er verder tijdens de lessen op school voortgebouwd kan worden op de behandelde thema’s.

De workshop zal georganiseerd worden te Sambil en de leerlingen zullen iets kleins krijgen voor consumptie.

U kunt zich registreren voor de ‘workshop’ middels de volgende link:

https://bit.ly/4bjzhqt

Voor vragen kunt u contact opnemen middels het volgende email adres preparenowworkshop@kalamidat.cw