Wanneer er geen of weinig water of elektriciteit beschikbaar is op het eiland spreken wij van een
Water- en elektriciteitscrisis.