Wanneer een gebouw dreigt in te storten of wanneer het ingestort is spreken we van instortingsgevaar.