Het is belangrijk om een noodplan te hebben. Hierdoor weten alle gezingsleden wat zij in geval van een calamiteit moeten doen. Maak daarom samen met uw gezin een plan voor noodsituaties en praat hierover met elkaar. Het is goed om kinderen uit te leggen wat er kan gebeuren maar doe dit zonder ze bang te maken.