Mededeling – Coronavirus #23 Privéscholen

De privéscholen die aansluiting hebben bij het lokale onderwijssysteem hebben aangegeven dat ze graag hetzelfde proces volgen als dat van gesubsidieerde- en publieke scholen.