Mededeling – Coronavirus #21 Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang blijft ook dicht tot aan Pasen.