Djaweps 27 di mei 2021 – Informashon di bakunashon

[BIBANDO DEN BARIO]: Un rekordatorio na habitantenan di Boca Sami i besindario ku e sentro di bakunashon mobil ta na Kapèl Boca Sami, awe, djaweps 27 di mei, entre 1’or di mèrdia pa 8’or di anochi pa esnan ku ta deseá di bakuná mas serka di kas.