Djaluna 17 di mei 2021 – Informashon di Bakunashon

[BIBANDO DEN BARIO]: E trayekto di kuida nos komunidat ‘Bibando Den Bario’ ta kontinuá. E biaha aki ta organisá un Seshon di Informashon sea den bo bario òf den bo besindario promé ku e bùs di bakunashon drenta bario. Chèk e skemanan pa wak ki dia ta bishitá bo bario òf besindario.