Djadumingu 23 di mei 2021 – Informashon di Bakunashon

[BIBANDO DEN BARIO]: Un yamada na habitantenan di Boca Sami i besindario pa bishitá e Seshon di Informashon awe, djadumingu 23 di mei pa 4’or di atardi na Kapèl Boca Sami.

Djaweps 27 di mei e sentro di bakunashon mobil ta na Kapèl Boca Sami entre 1’or di mèrdia pa 8’or di anochi. Klek riba e link pa chèk e skemanan di tur seshon di informashon i tambe bakunashon den bario: http://bit.ly/DenBario