Vuurwerk

Voorbereiding vuurwerk afsteken

 • Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken.
 • Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand!).
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Zoek kalmerende pillen voor u huisdieren bij de dierenarts.
 • Let op de windrichting.
 • Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.
 • Zet vuurwerkdozen altijd klem tussen 2 stenen.
 • Zet een emmer met water in de nabijheid van waar vuurwerk wordt afgestoken.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Zet geen vuurwerk in je broekzakken, in je tas of op je kleding.

 

Als je kleren vuur vatten doe het volgende:

 • Ren niet.
 • Gooi je lichaam op de grond.
 • Rol op de grond in het zand om het vuur te doven.

 

In geval van lichte verwondingen:

 • Gebruik geen ijs.
 • Spoel de resten van kruit, zand of vuil onder de kraan voor 15 minuten.
 • Maak de wond voorzichtig schoon.
 • Bedek de wond met een pleister
 • Ga langs de huisarts om de wond te laten controleren.

 

In geval van ernstige en/of diepe verwondingen:

 • Zet druk op de verwonding met een kledingstuk. Dit stopt de bloeding, maar zorgt ook voor blijvende circulatie van het bloed.
 • Houdt een verwonde hand/arm of voet/been altijd omhoog. 

 

In noodgevallen bel 911:

 • Of zoek hulp bij de eerstehulppost.
 • Of bij de huisarts.

 

De periode om vuurwerk af te steken is van: 27 december t/m 1 januari.

 

 

Tijdens het afsteken van vuurwerk

 • Zet het vuurwerk op de grond, niet in een fles of blik
 • Zet een vuurpijl in een fles half gevuld met zand.
 • Maak het vuurwerk aan met een uitgestrekte hand of met een wat gebogen elle boog. Voorkom dat je hoofd (gezicht) en lichaam niet te dicht in de buurt van het ziekenhuis is.
 • Steek alleen vuurwerk aan die een aansteeklont hebben.
 • Gebruik ‘plagatox’, een sigaar of sigaretten om het vuurwerk aan te steken.
 • Gebruik nooit lucifers of een aansteker om vuurwerk aan te steken.
 • Maak geen vuurwerk aan in je hand.
 • Steek geen vuurwerk aan dat oud, nat of vies van kruit vuurwerk is.
 • Maak geen vuurwerk aan die als is aangemaakt of die geen aansteeklont hebben.
 • Gooi nooit vuurwerk op ouderen, dieren of op brandbare objecten
 • Gooi geen vuurwerk op het dak.

 

Na het afsteken

 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.
 • Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
 • Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.
 • Was u handen met zeep nadat u vuurwerk heeft afgestoken.

 

Houdt rekening met:

 • Harde geluiden tasten het gehoor aan van iedereen, vooral van kinderen, ouderen en huisdieren.
 • Rookconcentratie afkomstig van vuurwerk kan je gezondheid aantasten en kan zorgen voor ademhalingsproblemen.
 • Personen met astma dienen voorzorgsmaatregelen te nemen door o.a. op een veilige afstand te staan van waar vuurwerk wordt afgestoken en ramen en deuren te houden.
 • Vuurwerk alleen verkocht kan worden naar personen die 12 jaar en ouder zijn.
 • Kinderen kunnen alleen onder toezicht van ouders vuurwerk afsteken.

 

De periode om vuurwerk af te steken is van: 27 december t/m 1 januari.

Voorafgaand, tijdens en na deze periode zullen overheidsinstanties verschillende controles uitvoeren m.b.t. de naleving van de gestipuleerde regelgeving.