Overstromingen

Een overstroming is een eenheid van water dat een stuk land bedekt dat normaal droog is. Overstromingen zijn veel voorkomende natuurrampen die invloed hebben op miljoenen mensen over de gehele wereld. Ze vernietigen huizen en gebouwen, en nemen waardevolle landbouwgrond mee op hun weg van vernieling.

 

 

Vòòr een overstroming:

 • Zorg ervoor dat de natuurlijke stroom van regenwater naar een afvoerkanaal of riool niet worden gehinderd wanneer u iets op uw terrein bouwt.
 • Help de goten in uw buurt schoon te houden.
 • Maak een noodplan samen met uw gezin en buurt als u in een buurt woont waar eerder al overstromingen plaatsvonden.
 • Bewaar belangrijke artikelen zoals uw identiteitspapieren op een veilige, droge plek.
 • Sla de noodnummers op in uw mobiele telefoon en op een voor alle huisgenoten zichtbare plek.

 

Tijdens de overstroming:

 • Ga niet naar buiten als de autoriteiten dit afraden.
 • Als overstromingswater het huis binnendringt zoek dan een hogere, veilige plek in uw huis.
 • Ontkoppel elektrische apparaten van het net en ontkoppel de gasaansluitingen.
 • Denk ook aan uw huisdieren.
 • Als u merkt dat uw familie en uzelf gevaar lopen, bel dan 911 voor hulp.
 • Gebruik deze noodnummers niet onnodig. Dit om te voorkomen dat de telefoonlijnen geblokkeerd raken en om de hulpdiensten de gelegenheid te geven hulp te verlenen waar het echt nodig is.

 

Overstroming op Curaçao

Wat kan jezelf doen

 

De kans op een overstroming bestaat altijd op een eiland. En nog meer door de klimaatsveranderingen die het gevaar van overstromingen nog groter maken en de gevolgen van die overstromingen nog erger.

De overheid investeert in de verbetering van de infrastructuur en het schoonmaken van goten en rioleringen, maar toch kan het uit de hand lopen. Door slechte ervaringen wijzer geworden, hebben de instanties de krachten gebundeld om beter te kunnen reageren bij eventuele overstromingen.