Terroristische aanslag

Een terroristische aanslag is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers.

 

 

Wat kunt u doen in geval van een dreiging van terroristische aanslag of als er werkelijk een terroristische aanslag heeft plaatsgevonden?

 • Bij een dreigende terroristische aanslag
 • Blijf ver uit de buurt van verdachte pakketjes of abnormale situaties.
 • Bel 911 en waarschuw iedereen in de buurt.

 

Na een terroristische aanslag:

 • Luister naar de Rampenzender 97.9 FM.
 • Volg alle instructies van de autoriteiten en het rampenteam.
 • Bescherm uzelf tegen vallende objecten.
 • Help elkaar zoveel mogelijk
 • Ga zo vlug mogelijk naar een plek zonder gebouwen (vanwege het instortingsgevaar).
 • Ga niet terug naar de plek van de aanslag om er te kijken.
 • Ga niet in groepen staan. Er kunnen meer bommen ontploffen.
 • Blijf uit de buurt van ramen en geparkeerde auto’s (ze kunnen exploderen).
 • Steek geen lucifers aan en gebruik geen aanstekers (vanwege het gevaar voor een gasexplosie).
 • Geef de politie alle belangrijke informatie die bij het onderzoek kan helpen (bijv. signalen of beschrijvingen van auto’s ).
 • Sta eventuele foto’s af aan de politie.
 • Kijk na een aanslag televisie of luister naar de radio. Of bezoek www.kalamidat.cw of de Kalamidat app.

 

Terroristische aanslag

Wat kun jezelf doen

 

Belangrijke organisaties in onze gemeenschap, zoals politie en andere justitiële diensten, werken nauw samen om de kans op een terroristische aanslag te verkleinen. Zo wisselen ze onderling informatie uit en zorgen voor eventuele aanpassing van wetten en regels.

Ook werken ze samen met andere landen om de kans op aanslagen te verkleinen. De maatregelen tegen terrorisme verkleinen de kans op een aanslag maar bieden toch geen zekerheid dat een aanslag nooit voorkomt.